Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelBroek op Langedijk

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Projecten

De opbrengst van onze kringloopwinkel is volledig bestemd voor goede doelen. Dit jaar gaat de opbrengst naar:

Project 5884

Geïntegreerde gemeenschapsontwikkeling in Kenia

Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Waar
Dit project wordt uitgevoerd in de regio Makueni, in de gebieden Kitise, Mavindini en Kathonzweni in Kenia. Het rood gemarkeerde gebied is de regio Makueni en tevens het projectgebied.

Waarom
Het gebied heeft te maken met een aantal problemen die integraal benaderd worden met dit project. Het gebied is deel van een droge en hete regio. De regenval is gemiddeld laag en er zijn periodes van droogte en stortregens. Door overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen neemt erosie en ontbossing toe. De bestaande manier van landbouw is nauwelijks meer toereikend en voedselproductie vermindert. Daarom komt voedselonzekerheid bij steeds meer mensen voor. Ruim 20 procent van de kinderen is ondervoed en ruim 40 procent blijft achter in groei. De gezondheidszorg is ontoereikend en de cultuur van het Akamba-volk stelt vrouwen achter. Voor meer dan 60 procent van de mensen is het waterpunt ver weg. 61 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Doel van het project
De doelstelling van het project is de bestrijding van armoede in Kitise, Mavindini en Kathonzweni door het stimuleren van zelfredzaamheid; het verbeteren van het inkomen; toegang tot schoon water; verbetering van sanitaire voorzieningen; verbetering van de gezondheidszorg en voedselzekerheid.

Doelgroep
Omdat dit een integraal project is, waarbij de gehele dorpsontwikkeling wordt gerealiseerd, zullen alle inwoners van deze regio baat hebben bij de ontwikkeling. De projectactiviteiten richten zich specifiek op (zwangere) vrouwen, jonge kinderen, kleinschalige boeren, tieners, mensen met een handicap en mensen met hiv/aids.

Projectduur
2016 - 2018.

Werkwijze
Het project wordt uitgevoerd door de Dorcas partnerorganisatie, Kitise Rural Development. Daarnaast zijn overheidsinstellingen en kerken erbij betrokken. Dit project richt zich op ontwikkeling van alle aspecten waar de gemeenschap mee te maken heeft. Hierin komt zorg aan bod, met name zorg voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Zij krijgen voorlichting, vaccinaties, consultatie en medische zorg. Ook is toegang tot schoon water belangrijk. Door middel van gemeenschappelijke waterpunten wordt de toegang tot schoon water uitgebreid naar zes andere dorpen en komen er watertanks voor de meest kwetsbare mensen. Toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne is ook een van de aandachtspunten. 35 gemeenschappen met de slechtste sanitaire voorzieningen worden geholpen. Deze gemeenschappen en basisscholen krijgen voorlichting over hygiëne. Naast water komt ook eten aan de orde. Een aantal boeren in de regio leren hoe ze hun landbouw effectiever kunnen inzetten, zodat er voldoende eten is in de regio en zij hun inkomen kunnen verhogen. Om de gevolgen van rampen te verkleinen wordt een comité getraind en begeleid om per gebied een plan te ontwikkelen. Hierbij wordt verbinding gezocht met de nationale autoriteit voor droogtebeheersing.

Bijbehorende Foto's

water-en-sanitatie-project-in-kenia
huisje-kenia-dorcas
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer